שיפור דרמטי בהליך ובסך גביית דמי ועד הבית

כל ועד מתחיל יודע לספר לכם בעל פה על מסע התלאות הכרוכות בגביית מסי ועד הבית. גם אם מדובר בבניין של אגודת ה"יקים", עדיין ועד הבית צריך לחזר על הפתחים, להסביר, להתחנן, לתווך בין שוכרים חדשים וישנים לבין לבעלי הנכס, ובסוף להישאר עם חריגות שלא שולמו.

הסיפור הזה ידוע מראש. לא צריך להיות רו"ח מוסמך כדי לדעת שבכל קופת ועד בית יש גירעון מצטבר, חלקם בקטן וחלקם בגדול.

הבעיה היא לעיתים הדיירים, בהם כאלו שרק שוכרים, או כאלו שאינם מרוצים משירותי הוועד מכל סיבה שהיא (לעיתים חובת התשלום היא הסיבה והתירוץ לאי שביעות הרצון..), אבל תמיד קיימים אי אלו דיירים שאינם עומדים בתשלומים.

יש לומר את האמת: הבעיה נעוצה בשיטה. ועד בית שמבוסס על גבייה בשיטת חיזור על הפתחים, מזמין לעצמו את הצרות. וכשמזמינים צרות – הן בד"כ גם באות.

למה? ככה. כי כשאתה נאלץ לדפוק מדלת לדלת, להתחנן שיפתחו לך ויואילו בטובם להעביר את מיסי הוועד, אתה במו ידיך טומן לעצמך את הבעיה. בשום שירות נורמלי לא מתבססת הגבייה על אופן כזה. עסק שהיה פועל כך, היה פושט רגל בתוך ימים ספורים מאז תחילת פעילותו.

הניסיון הרב של "איגוד ועדי בתים" באלפי בניינים, הביא באופן מידי לשיפור ולמיצוי מקסימאלי של אחוזי הגביה בכל הבניינים, כולל במקומות שנחשבו לבעייתיים מאוד במשך שנים רבות.

לכל השירותים שלנו